Verktøykasse på vei ut til skolene

Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag har over flere år jobbet hardt med prosjektet vårt om tilrettelegging av undervisning for elever med ME. Nå er prosjektet i sluttfasen og på vei ut til skoler over hele landet.Arbeidsgruppen har bestått både av representanter fra styret i Rogaland Fylkeslag og ressurser utenfra, som psykologspesialist Ketil Jakobsen (St. Olavs…

Läs mer