Verktøykasse på vei ut til skolene

Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag har over flere år jobbet hardt med prosjektet vårt om tilrettelegging av undervisning for elever med ME. Nå er prosjektet i sluttfasen og på vei ut til skoler over hele landet.

Arbeidsgruppen har bestått både av representanter fra styret i Rogaland Fylkeslag og ressurser utenfra, som psykologspesialist Ketil Jakobsen (St. Olavs Hospital). Underveis har vi avpasset prosjektet mot ME-foreningen ved Mette Schøyen og Stavanger universitetssykehus ved HABU (Habilitering for barn og unge). Vi var også tidlig ute med å presentere prosjektet til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Prosjektet har krevd, og krever fortsatt, mye arbeid. I alt har det gått med mer enn 1500 timer med frivillig arbeid for å få realisert Verktøykassen.

Resultatet har blitt en rød eske med tittelen: ”Tilpasset undervisning for ME-syke – En god vei til sosial inkludering og bedret livskvalitet”.

Informasjonen som blir presentert i Verktøykassa er delt opp i følgende hovedtema

  • Orientering om ME med hovedvekt på kognitive utfordringer
  • Lovverk rundt tilpasset undervisning og spesialundervsining
  • Opplæring for ME-syk ungdom, inkludert tilpasninger og hjelpemidler
  • Den ME-syke og forhold til medelever og lærere

Selve esken inneholder et introduksjonsskriv, en minnebrikke med forelesningssett og informasjonsfilmene samt et informasjonsheftet.

I løpet av vinteren 2019 har vi hatt en evaluering av prosjektet og gjort siste finpuss. Nå har vi trykket opp endelig utgave av informasjonsmateriellet til Verktøykassen.

Med dette er vi klare for å lansere nasjonalt. 5. og 6. april har vi invitert alle fylkeslag i Norges ME-forening til Sola Strand Hotell for en samling med gjennomgang av prosjektet. Fylkeslagene vil bli viktige brikker fremover for å få Verktøykassen ut til de enkelte skolene. Derfor er vi svært glade for å se entusiasmen for prosjektet fra fylkeslagene og gleder oss til samlingen.