Om oss

Vi bedriver ett viktigt påverkansarbete genom kontakter med myndigheter, politiker och sjukvårdspersonal.

Hem » Om oss

Riksförbundet för ME-patienter

Riksförbundet för ME-patienter, är en ideell organisation med en viktig huvuduppgift - att “förbättra för patienter med sjukdomen Myalgisk Encefalomyelit, ME (diagnoskod WHO-ICD G93.3)”. Denna uppgift är bred och rymmer olika delar.

Vi bedriver ett viktigt påverkansarbete genom kontakter med myndigheter, politiker och sjukvårdspersonal. Vi stödjer också enskilda medlemmar och anhöriga genom våra regionala föreningar. För denna verksamhet sammanställer vi informationsmaterial, anordnar föreläsningar och konferenser samt olika former av medlemsträffar.

Gå in på vår hemsida så får du mera information.

Sociala medier