Film om PEM

Vi har laget en ny informasjonsfilm om ME.

Den blir fra nå av et tillegg i kursene om hvordan tilrettelegge undervisning for ME-syke elever. Men den kan også brukes for seg selv.

Filmen gir en nærmere innføring i PEM (anstrengelsesutløst symptomforverring). Forstår du hva PEM er og hvordan det arter seg, har du forstått mye av sykdommen ME.

Filmen er laget med faglig støtte fra psykologspesialist Ketil Jakobsen og barnenevrolog professor Kristian Sommerfelt.

Den vil også bli brukt i generelt informasjonsarbeide og du står fritt til å dele filmen videre med hvem du vil.