Møte med statsminister Erna Solberg

I går var det et møte om ME på statsministerens kontor.

Professor Kristian Sommerfelt, psykologspesialist Ketil Jakobsen, generalsekretær i Norges ME-forening Olav Osland, leder i Rogaland Fylkeslag Åse Marie Lønning samt nestleder/kasserer/prosjektleder i Rogaland Fylkeslag fikk en halv times møte sammen med Erna Solberg.

Rammene for møtet var Rogaland Fylkeslag sitt skoleprosjekt om tilrettelagt undervisning for ME-syke elever. Statsministeren fikk en nærmere presentasjon og ble også overrakt en Verktøykasse med informasjonsmateriell fra kurset. Hun ga uttrykt for at hun syntes dette er et viktig og godt prosjekt.

Det ble også tid til litt mer generell utveksling om ME og utfordringer knyttet til sykdommen. Blant tema som ble tatt opp var hvordan ME-syke blir møtt, PEM samt diagnostisering og hvor viktig det er å skille ME fra utmattelse.

Statsministeren viste både stor respekt for og kunnskap om temaet og vi takker for et svært godt møte og for at vi ble tatt så godt i mot!