Invitasjon fra statsministeren

Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag har blitt invitert til å møte statsministeren som ønsker å møte utviklerne av kurset i tilrettelegging av undervisning for ME-syke elever.

Erna Solberg ble engasjert i ME-saken da hun satt i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Som statsminister har hun blant annet tatt initiativ til en kartlegging av barn og unge med ME som ble ferdigstilt i 2017. I den forbindelse ble det understreket hvor viktig det er at denne gruppen har et godt tilbud.

Kartleggingen var en av årsakene til at Norges ME-forening – Rogaland fylkeslag igangsatte arbeidet med å lage et kurs for dem som gjennom jobben kommer i møte med ME-syke elever.

Kurset når nå stadig bredere ut og i løpet av dette året vil det være hele 6-700 deltakere. Dette er alle fagpersoner i ulike stillinger som kan vende tilbake til sin arbeidsplass med mer kunnskap om ME og om gode måter å håndtere konsekvensene av sykdommen i en skolesammenheng.

Håpet er at kurset medfører ytterligere gode ringvirkninger og da er det svært hyggelig med tilbakemeldinger som fra denne PPT-rådgiveren:

Tusen takk for kurset! Vi har presentert dette for alle våre kollegaer i rådgiver-team (3 kommuner) i dag, og det ble godt tatt imot. Dette er et viktig arbeid.

Men viktigst av alt er at kurset kommer hovedpersonene, de unge ME-syke, til gode. Her er hva en mor sa en uke etter skolestart:

Dere må ha sagt noe veldig bra, gutten blir møtt med forståelse og har hatt en så fin uke 🙂

Allerede neste uke avholdes nytt kurs. Denne gang i Rogaland hos Stavanger Røde Kors med Kristina Vedel Nielsen som kursleder. Det er allerede mange som har meldt seg på, men fortsatt noen plasser igjen.

Møtet med statsministeren er planlagt i løpet av februar 2020. Vi ser frem til å få presentere prosjektet og igjen sette fokus på situasjonen for unge ME-syke i Norge.