Stor samling på Sola Strand Hotell

Helgen 5-7 april arrangerte vi seminar for alle fylkeslagene i Norges ME-forening. Over 30 deltakere fra hele landet tok turen til Sola for å få en innføring i skoleprosjektet om tilrettelegging av undervisning for ME-syke elever. Entusiasmen var stor og mange er nå klare til å føre prosjektet videre ut til skolene i sine fylker.

I vakre omgivelser og full vårstemning fikk deltakerne en grundig gjennomgang av kursinnholdet samt anledning til å gi tilbakemeldinger og innspill.

Etter at leder i Rogaland Fylkeslag, Åse Marie Lønning, hadde ønsket alle velkommen fredag kveld, fikk generalsekretær i Norges ME-forening, Olav Osland, si noen ord.

Han syns det er imponerende hva Rogaland har fått til og at det blir spennende å se hvordan fylkeslagene kan videreføre prosjektet. Også foreningen sentralt jobber for å bedre situasjonen for ME-syke elever. Dette blant annet gjennom møter med politikere og Udir, samt via FFO’s skolenettverk.

Psykologspesialist Ketil Jakobsen fra St Olavs Hospital og professor Kristian Sommerfelt fra Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus var også til stede denne helgen. Ketil Jakobsen ga oss en innføring i lovverket rundt tilrettelegging. Kristian Sommerfelt snakket om hva det innebærer å virkelig lytte og lære av pasienter samt om skolen som den viktigste og vanskeligste møteplassen.

Mot slutten av seminaret ble deltakerne delt opp i grupper for å drøfte hvordan en best kan videreføre prosjektet lokalt i Norge. Her kom mange gode innspill.

Vi i Rogaland Fylkeslag er svært glade for at så mange hadde anledning til å ta turen denne helgen til Sola. Vi gleder til prosjektet blir spredt videre ut i landet og nå flere skoler med ME-syke elever slik at de også får tilgang til denne Verktøykassa.

Prosjektleder Per O. Navestad gjennomgår innholdet i Verktøykassa